Yazılım


Personel Otomasyon Adı E-Posta
1

Süleyman KONUKLU 

(Mühendis)

* Öğrenci Otomasyonu (OGRIS) 

* İstek Yönetim Sistemi (İYS)

* Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Otomasyonu (OZYET)

* Konsey Seçim Otomasyonu (KONSEYSİS) 

konuklu@ohu.edu.tr 

2

Furkan DEMİRTAŞ

(Mühendis)

* Personel Otomasyonu (PEOS)  

* Akademik Performans Değerlendirme ve İzleme Platformu (AKAPEDİA) 

* Mezun Bilgi Sistemi (MBS)

* Kurumsal Ödeme Sistemi (KOS)

* Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAP)

* Uluslararası Öğrenci Başvuru Yerleştirme Otomasyonu (YOS)

* Plaka -Sticker Sistemi

* WEB Geliştirme

furkan@ohu.edu.tr
3Öğr.Gör. Faruk ÖZDEMİR 

* Öğrenci Otomasyonu (NOOS) 

* Online Başvurular

* Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi (EBYS)

* Dış Kaynaklı Projeler

* Enstitü Başvuru Değerlendirme

* Yapı İşleri Otomasyonu Talep Yönetimi Sistemi

faruk@ohu.edu.tr 

4Öğr.Gör. Nurten ŞENZEK

* Bologna Otomasyonu  

* WEB Yönetimi ve WEB Geliştirme

* Tez Öneri Formu

* Yapı İşleri Otomasyonu (YİDB) Sayaç Sistemi

* Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Otomasyonu

nurtensenzek@ohu.edu.tr
5 Öğr. Gör. Yasin AFŞAR * Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yetkilisi (EBYS)    ebysyardim@ohu.edu.tr225 4710Son Güncelleme Tarihi:21.09.2021