kurul üyeleri

YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ
1BaşkanProf. Dr. Hakan DEMİRMüdür
2Üye   Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCIMüdür Yardımcısı  
3ÜyeÖğr. Gör. Hakan KOCA Müdür Yardımcısı  
4Üye   Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN  Veterinerlik Bölüm Başkanı
5Üye  Prof. Dr. Mustafa BOĞA  Gıda İşleme Bölüm Başkanı
6Üye  Öğr. Gör. Cem SAKARYA  Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V. 
7Üye  Doç. Dr. Seyit Okan KARAMotorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Bölüm Başkanı
8Üye   Öğr. Gör. Mevlüt NOYAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan V.  
9Üye   Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILAR Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı 
10Üye  Öğr. Gör. Ali KİRİK
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkan V.  
11Üye  Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZERElektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.  
12Üye  Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN  Malzeme ve Malzeme İşleme Teknoloj. Bölüm Başkan V.  
13Üye  Dr. Öğr. Üyesi Bilge GÜLER  Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı                     
14Üye   Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ
İnşaat Bölüm Başkan V.
15RaportörKıvanç SENİR Yüksekokul Sekreteri V.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MüdürProf. Dr. Hakan DEMİR
Müdür YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan KOCA 
Üye Prof. Dr. Mustafa BOĞA
Üye Doç. Dr. Seyit Okan KARA
Üye Doç. Dr. Fulden KARADAL
Raportör Kıvanç SENİR Yüksekokul Sekreteri V. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Mustafa MUTLU


Üye Öğr. Gör. Hakan KOCA

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Ali KİRİK  

Üye Öğr. Gör. Yasemin KALKAT 

Üye Öğr. Gör. Selahattin BOLAT 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU 

Üye Öğr. Gör. Hakan KOCA 

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Cem SAKARYA 

Üye Öğr. Gör. Ramazan BOZKURT 

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Başkan  Dr. Mustafa BOĞA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Fulden KARADAL  

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN

Üye Öğr. Gör. Ekrem GÜLTEKİN 

Üye Öğr. Gör. Hakan KOCA

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa DUMAN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Meliha KUTLUCA ALICI 

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Doç. Dr. Seyit Okan KARA 

Üye Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ

Üye Öğr. Gör. Erhan ERSOY 

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Latife TEKİN

Üye Öğr. Gör. Sibel TÜRKBEN 

Üye Öğr. Gör. Süleyman KOCATÜRKMEN  

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Başkan Prof. Dr. Mustafa BOĞA

Üye Öğr. Gör. Mevlüt NOYAN

Üye Öğr. Gör. Hakan KOCA


AKREDİTASYON KOMİSYONU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Mustafa MUTLU

Üye Öğr. Gör.  

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Ali KİRİK 

Üye Öğr. Gör. Yasemin KALKAT 

Üye Öğr. Gör. Selahattin BOLAT 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU

Üye Öğr. Gör. Hakan KOCA 

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Başkan  Öğr. Gör. Cem SAKARYA 

Üye Öğr. Gör. Ramazan BOZKURT 

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Başkan  Prof. Dr. Mustafa BOĞA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Fulden KARADAL  

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN

Üye Öğr. Gör. Ekrem GÜLTEKİN 

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa DUMAN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Meliha KUTLUCA ALICI 

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Doç. Dr. Seyit Okan KARA 

Üye Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ

Üye Öğr. Gör. Erhan ERSOY 

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Latife TEKİN

Üye Öğr. Gör. Sibel TÜRKBEN 

Üye Öğr. Gör. Süleyman KOCATÜRKMEN 

BÖLÜM MEZUNİYET KOMİSYONU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Mustafa MUTLU 

Üye 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Ali KİRİK  

Üye Öğr. Gör. Yasemin KALKAT 

Üye Öğr. Gör. Selahattin BOLAT 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA 

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Cem SAKARYA 

Üye Öğr. Gör. Ramazan BOZKURT 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Başkan  Prof. Dr. Mustafa BOĞA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Fulden KARADAL  

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN

Üye Öğr. Gör. Ekrem GÜLTEKİN 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa DUMAN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Meliha KUTLUCA ALICI 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Başkan Doç. Dr. Seyit Okan KARA 

Üye Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ

Üye Öğr. Gör. Erhan ERSOY 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Başkan Öğr. Gör. Latife TEKİN

Üye Öğr. Gör. Sibel TÜRKBEN 

Üye Öğr. Gör. Süleyman KOCATÜRKMEN 

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Başkan Prof. Dr. Mustafa BOĞA

Üye Öğr. Gör. Mevlüt NOYAN

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Hakan KOCA

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI

Üye Prof. Dr. Mustafa BOĞA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÜNLÜER

Üye Öğr. Gör. Ali KİRİK  

Üye Öğr. Gör. Süleyman KOCATÜRKMEN

Üye Öğr. Gör. Ekrem GÜLTEKİN

Üye Öğr. Gör. Ramazan BOZKURT

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU

TANITIM KOMİSYONU

Başkan Öğr. Gör. Hakan KOCA  

Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI

Üye Dr. Öğr. Üyesi Meliha KUTLUCA ALICI

Üye Doç. Dr. Seyit Okan KARA 

Üye Öğr. Gör. Ali KİRİK   

Üye  Öğr. Gör. Veli KOPAR

Üye Öğr. Gör. Mustafa MUTLU

Üye Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN

Üye Öğr. Gör. Cem SAKARYA

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU


AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI (Müdür Yardımcısı) 

Üye Prof. Dr. Mustafa BOĞA 

Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILAR

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN  

Üye Dr. Öğr. Üyesi Bilge GÜLER 

Üye Doç. Dr. Seyit Okan KARA 

Üye Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER 

Üye Öğr. Gör. Cem SAKARYA 

Üye Öğr. Gör. Ali KİRİK   

Üye  Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN 

Üye Öğr. Gör. Mevlüt NOYAN

Üye Öğr. Gör. Halit İİhan SÜRÜCÜ 

  Üye Kıvanç SENİR ( Yüksekokul Sekreteri V.)

Üye (İlgili Yıldaki Öğrenci Temsilcisi)


YEMEK VE BURS ÇALIŞMA KOMİSYONU

Başkan Öğr. Gör. Hakan KOCA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI

Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

Üye Öğr.Gör. Ramazan BOZKURT

Üye Öğr. Gör. Latife TEKİN

Üye Öğr.Gör. Mustafa MUTLU

Üye Öğr. Gör. Ekrem GÜLTEKİN

Üye Öğr. Gör. Ali KİRİK

Üye Öğr. Gör. Ural MUTLU

Üye Öğr. Gör. Erhan ERSOY 

Son Güncelleme Tarihi:27.01.2023