Kaysis_Tanim

KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi),

Kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.( www.kaysis.gov.tr )

DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi),

Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir. DETSİS numaralarına www.kaysis.gov.tr adresinden erişilebilir

Üniversitemiz DETSİS kodları alınması/iptal edilmesi ve bilgi güncelleme işlemleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülmektedir

İYEM (İmza Yetkileri Modülü),

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (yerel yönetimler ve üniversiteler dahil) merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde görevli her düzeydeki kurum/birim amirlerini/yöneticilerini kapsayan yöneticilerin ve kurum iletişim bilgilerinin tanımlandığı sistemdir

Üniversitemizde İYEM kullanıcı tanımları Personel Daire Başkanlığınca tanımlanmakta Birim İYEM sorumlarınca gerekli veri giriş ve güncelleme işlemleri yapılmaktadır

 

Son Güncelleme Tarihi:02.05.2019