2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası Öğrencilerin Listesi  • Yukarıdaki listede isimleri olmayan adayların başvuru evrakının eksik olması, alan dışından başvuru yapmış olması, ilan şartlarını taşımaması nedenleriyle başvuruları kabul edilmemiştir.
  • The applications with; missing documents, unrelated fields of study, unsatisfying the requirements are rejected and not listed.