Bölüm İletişim Bilgileri Tezli

Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı

Ana Bilim Dalı Başkanı

E-Posta

Tel. No.

Fax

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Prof. Dr. Ayhan DİKİCİ

adikici@ohu.edu.tr

+90388 225 43 89

+90 (388) 225 43 16

Eğitim Yönetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Remzi KILIÇ

remziklc@ohu.edu.tr

+90388 225 43 82

+90 (388) 225 43 16

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Prof. Dr. Mehtap AYDINER UYGUN

maydiner@ohu.edu.tr

+90388 225 30 03

+90 (388) 225 43 16

Resim-İş Eğitimi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Prof. Dr. Halil TOKCAN

haliltokcan@ohu.edu.tr

+90388 225 43 62

+90 (388) 225 43 16

Türkçe Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL

mtuncel@ohu.edu.tr

+90388 225 43 97

+90 (388) 225 43 16

Matematik Eğitimi

 

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Suna CANLI Tel: +90 (388) 225 43 44 E-Posta: sunacanli@ohu.edu.tr

Adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 51240 Niğde


Son Güncelleme Tarihi:18.03.2020