Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır...


Sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştiriyoruz. Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmen adaylarımız, hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorlar. 

...