Tez Teslim İşlemleri
1- Öğrenci, "Tez Savunma Sınavını" başarı ile tamamladıktan sonra 1 ay içerisinde 1 adet bez ciltli tezini Enstitüye teslim eder.

2- Tez teslim edilirken aşağıdakilerde teslim edilmelidir:

3 adet “Tez Veri Giriş Formu” (YÖK’ün sayfasından üye girişi ile alınır) NOT: Tez Savunma Sınavında Başarılı Olan Öğrenciler Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yaparak formdan çıktı almaları gerekmektedir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinde kayıtları bulunmayan öğrenciler sisteme giriş yaparak gerekli veri girişlerini tamamlayarak doldurulan formdan çıktı almaları gerekmektedir.

2 adet “Tez Onay Sayfası” (İmzalı)

2 adet CD (CD kapağı hazırlanarak teslim edilecektir 

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan “kişisel verilerin korunması açısından  Mezuniyet aşamasında Öğrenci tarafından teslim edilen CD'de yer alan ONAY SAYFASI'nın  Tez Jürilerine ait imzaların olmaksızın yüklenmesi gerekmektedir.

1 adet tezin son şeklinin incelendiğine dair “Tutanak” (Enstitü internet sayfasında “Formlar” kısmında “Ciltli Tez Teslim Dilekçesi”)


AYRICA MEZUN AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ ;

Aşağıda bağlantı adresi verilen mezun anketinin doldurulması hususunda;

Gereğini Rica Ederiz.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ MEZUN ANKETİ (google.com)


          AÇIKLAMA (100/2000 YÖK Doktora Bursu Öğrencileri için)

 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri tarafından doldurulacak olan kısmı Ek-1' de bursiyerin danışmanı/danışmanları tarafından doldurulacak olan kısmı Ek-2' de yer alan Mezun Bilgi Formunun mezun bursiyer ve danışmanı/danışmanları tarafından doldurulduktan sonra YÖK Bursları Takip Şubesi yetkilileri tarafından PDF dokümanı şeklinde Burs Takip Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

EK-1

EK-2

AÇIKLAMA(ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN)

-Enstitümüzde kayıtlı ve mezuniyet aşamasındaki Uluslararası öğrencilerin mezuniyet işlemlerini tamamladıktan ve Enstitü Otomasyon sisteminden (ÖGRİS) mezun edildikten sonra, Türkiye Mezunları Bilgi Sisteminde kayıtlarını oluşturmaları, alacakları Türkiye Mezunları Bilgi Formunu doldurarak Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

-Türkiye Mezunları Bilgi Sistemine kayıt işlemi "https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/auth/registergraduated/ "  web sayfası adresinden yapılmaktadır.

Türkiye Mezunları Bilgi Formunu Enstitümüze teslim etmeyen Yabancı Uyruklu öğrenciler mezuniyet belgelerini teslim alamayacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2022