3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi” çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

“3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi”ne, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu adına Araş. Gör. İbrahim Köken yaptı. Araş. Gör. İbrahim Köken, “15 farklı üniversiteden 82 öğrencinin kayıt yaptırdığı kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasını, son yıllarda tarım sektörünün hızlı bir değişim içerisine girdiğinden, başta gen teknolojisi olmak üzere tüm alanlardaki teknolojik gelişmelerin, tarımı ileri düzeyde bilgi ve teknoloji kullanımı gerektiren bir sektör haline getirdiğinden bahsederek sürdürdü.

“Gen teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, uluslararası tohumluk pazarı da çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Buna bağlı olarak son yıllarda ülkemizde de yerli çeşitlerin ıslahı ve tohumluk üretimi konusunda teşvik ve yatırımlar artmıştır” diyen Araş. Gör. İbrahim Köken, 3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi kapsamında, bitki ıslahı ve genetiği alanında güncel gelişmeler ve araştırmaların ele alınacağını, ülkemizde bu alanlarda tez çalışmaları yürüten lisansüstü öğrencileri başta olmak üzere bitki ıslahı ve genetiğine ilgi duyan tüm gençlerin yaptıkları çalışmaları sunacağını ve sonuç olarak bu kongre ile katılımcılara dünyadaki gelişmeleri bilimsel çerçevede tartışacakları bir ortam sağlaması amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Araş. Gör. İbrahim Köken açıklamalarını, kongrede emeği geçenlere düzenleme kurulu adına teşekkür ederek noktaladı.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ise kongre açılışında yaptığı konuşmasına, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongrenin oluşmasında emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar’a teşekkür ederek başladı ve “Tarım gibi uygulamalı bir alanda uzaktan eğitimin ne kadar zor olduğunu hepimiz deneyimliyoruz. Bu dönemde öğrencilerimizin eğitimlerinde herhangi bir aksama olmaması adına büyük çaba gösteriyoruz” ifadeleri ile konuşmasını sürdürdü.

Covid-19 pandemisi ile birlikte tarımın bir ülke için asla vazgeçilemeyecek en stratejik sektörlerden biri olduğu gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, “Koşullar nasıl olursa olsun başta gıda güvenliği olmak üzere hayatımızın devamlılığı için üretmeye mecburuz. Pandemi ve benzeri etmenlerden bağımsız olarak, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve küresel ısınma gibi kontrol edemediğimiz doğal koşullar, hızlı nüfus artışına bağlı artan gıda talebine karşın azalan tarım alanları, tarımsal üretimi her geçen gün daha zorlu hale getirmektedir” diye ekledi.

Bu zorlu koşullarla başa çıkabilmenin en etkili ve ucuz yolunun, üretim girdilerini ve doğal kaynakları daha etkin kullanabilen, değişen çevre koşullarına kolay uyum sağlayabilen, yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip bitki çeşitlerine geliştirilerek üreticilerin kullanımına sunulması olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, burada devreye giren Bitki Islahı teriminin, bitkileri insanlık yararına ve ihtiyaçlarına uygun olarak daha verimli, daha sağlıklı, daha besleyici ve lezzetli hale getirme ve iyileştirme bilimi, sanat ve iş alanı şeklinde tanımlandığını söyledi.

“Bitkisel üretimin ana girdisi tohumluk, tohumluğun kaynağı ise bitki ıslahıdır” diyen Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, açılış konuşmasını, “Yerli ve milli tohumluk sektörünün oluşturulması, tohumlukta dışa bağımlılığın önlenmesinin yegane koşulu, yerli bitki çeşitlerinin ıslahıdır. Bu noktada da bitki ıslahı ve genetiği konusunda yetişmiş nitelikli insan kaynağına büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kongre vesilesiyle, ülkemizin birçok üniversitesinden katılan bitki ıslahı ve genetiğine gönül vermiş genç bilim insanı iki gün boyunca yapmış oldukları çalışmaları bizlerle paylaşacaklar. Kongrenin ülkemize ve tarım sektörüne faydalı sonuçlar vermesini diliyorum” diyerek noktaladı.

Kongre açılışındaki son konuşmayı gerçekleştiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise Üniversite olarak stratejik öncelikleri arasında gıda ve tarımın da önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek başladı.

Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın büyüdüğünü ve artan gelir ve büyüme ile doğru orantılı olarak tarım ürünlerine olan talebin de artarak sürdüğünü belirten Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, bunun tarımsal alanda çalışmalar yürüten herkes için bir motivasyon kaynağı olabileceğini de söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarının devamında artan nüfusun tarımsal ihtiyacının karşılanması noktasındaki en büyük meydan okumalardan birinin 1960’lı yıllarda gerçekleşen yeşil devrim ile gerçekleştiğini ve bunun sayesinde bir nebze nefes alındığını belirterek gelinen noktada genetiği değiştirilmiş gıdaların da bu dönemin ürünleri olarak karşımıza çıktığını ifade etti.

Açıklamalarının devamında, “Gelecek nesillerin de sağlığını güvence altına alacak şekilde tarımsal ürünlerin ıslahı, geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması konusundaki çalışmalar büyük önem arz ediyor. Bu alandaki çalışmalarda genç bilim insanlarına da önemli görevler düşüyor” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin fiziki imkanları, laboratuvarları ve akademik birikimi ve gelişmişliğinden de bahsederek fakültemizin ülkemizde İngilizce eğitim yapan tarım alanındaki tek fakülte olduğunu vurgulayarak örnek bir “Yeni Nesil Tarım Fakültesi” olduğunu aktardı.

Öğrenci kongrelerine büyük önem verdiklerini de aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “Öğrencilerimizin akademisyenliğe yönlendirilmesi noktasında öğrenci kongreleri, yumuşak bir geçiş imkanı sağlıyor. Bu kongrelerde, akranlar arasındaki tartışmaların ve akademisyenlerin küçük tavsiyelerinin yer aldığı uygun ortamın oluşturulması hedefleniyor” dedi.

Öğrenci kongrelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına, öğrenciler tarafından bu kongrelerde sunulan bildirilerin seminer yerine geçmesi gibi bir çalışmaları olduğunu da sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarını öğrenci kongrelerinin akademik hayatı güçlendireceğine inandığını da önemle vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarını, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek ve başarılı bir kongre temennisinde bulunarak sonlandırdı.

3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresinde ilk sunumu Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Demirel gerçekleştirdi.

“Bitkilerde Genom Düzenleme Teknolojisi” adlı sunumuna Genom düzenleme yöntemlerinden bahsederek başlayan Doç. Dr. Ufuk Demirel, “Genom düzenleme kısaca bitki DNA’sının istenilen bir bölgesinde bilinçli bir mutasyon oluşturmak olarak tanımlanabilir. Bitkilerde genom düzenlemesi yapmak amacıyla, TALEN (Transcription activator-like effector nuclease), ZFN (Zinc-finger nuclease) ve CRISPR/Cas (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/ CRISPR-associated protein) gibi birçok yöntem geliştirilmiştir” dedi.

“CRISPR/Cas9 yöntemiyle bitkilerde yapılan genom/gen düzenlemesi, temel araştırma amaçlı veya bitki ıslahı amaçlı olarak kullanılabilmektedir” diyen Doç. Dr. Ufuk Demirel, genom düzenleme yöntemi kullanılarak bitki genomundaki herhangi bir bölge spesifik olarak mutasyona uğratılabileceğini ve bu sayede bitkilerde farklı amaçlara yönelik yeni çeşitlerin geliştirilmesinin hızlı, etkin ve ucuza mal edilebileceğini de belirtti.

Ülkelere göre Genom düzenlemeyle ilişkili yasal düzenlemelerden, yabancı genlerin uzaklaştırılmasından, ribonükleoprotein aktarımından, genomu düzenlenmiş bitkilerden de bahseden Doç. Dr. Ufuk Demirel, ülkemizdeki genel duruma da değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen “3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi” kapsamında, bitki ıslahı, bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi, bitki ıslahında biyoinformatik, bitki ıslahında tarımsal gen kaynakları, çeşit adaptasyonu ve fenotipleme, bitki ıslahında doku kültürü ve ıslahçı hakları ve etik gibi konular ile ilgili 6 oturumda toplam 24 sunum gerçekleştirildi.