Niğde Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi

Niğde Üniversitesi yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin kullanıldığı ve tüm enerjisini temiz enerji teknolojilerinden sağlayan sürdürülebilir UNİKOP Enerji Evi Projesi başlattı.

Proje ile birlikte Niğde Üniversitesi yerleşkesi içerisine güneş enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek tamamen çevreci bir sistem dizaynı ve kurulumu yapılacak.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen proje için Niğde Üniversitesi Senato Salonunda protokol imza töreni düzenlendi. İmza öncesi bir açıklama yapan Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, UNİKOP Enerji Evi Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ALANINDA ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP

Niğde Üniversitesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin enerji alanında yapmakta oldukları Ar-Ge faaliyetleri ile ülkemizde ve dünyada önemli bir konuma geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, bu araştırma merkezlerinin temel hedefinin ülkemizin enerji ihtiyacının yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından sağlanması, yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin sanayiye aktarılarak katma değeri ve ihraç potansiyeli yüksek ürünlerin yerli üretiminin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ UNİKOP ENERJİ EVİ KESİNTİSİZ ELEKTRİK ÜRETECEK TAMAMEN ÇEVRECİ BİR SİSTEM

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin kullanıldığı ve tüm enerjisini temiz enerji teknolojilerinden sağlayan sürdürülebilir UNİKOP Enerji Evi Projesi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

 “UNİKOP Enerji Evi Projesinde, Niğde Üniversitesi yerleşkesine yapılacak olan yaklaşık 200 m2 kapalı alan ve 150 m2 yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek tamamen çevreci bir sistem dizaynı ve kurulumu yapılacaktır. Sistem güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren PV(Güneş Pilleri) panelleri, suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizör, hidrojen ve oksijen depoları ve güneş enerjisi yeterli olmadığı veya güneşin olmadığı gece süresince elektrik üretecek yakıt pili ve ilgili kontrol sistemlerinden oluşacaktır. Elektrolizör ünitesinden üretilen medikal oksijen UNİKOP Enerji Evinin havalandırma kanallarından verilerek ortamın konfor şartlarında kalması sağlanacak ve artan oksijen kampüs alanında bulunan merkezi çarşıya ve araştırma merkezi havalandırma kanallarına verilerek ortam konfor şartlarına getirilecektir. Sistemde kullanılacak güneş panelleri, PEM elektrolizörü ve katı oksit yakıt pili proje kapsamında üretilerek sistem haline getirilecektir. Niğde Üniversitesinde geliştirilen elektrolizörün en önemli özelliği yüksek basınçta çalışması ve hidrojen deposuna direkt olarak bağlanabilmesi ve dolayısıyla gürültülü ve pahalı kompresörlerin kullanımına ihtiyaç duyulmaması, katı oksit yakıt pillerinin ko-jenerasyona (ısı ve elektrik enerjisi üretimi) olanak tanımalarından dolayı da güneş olmadığı zaman binanın hem elektriğini hem de ısı ihtiyacını karşılayabilecek olmalarıdır. Ayrıca yapılacak binada Faz Değiştiren Maddeler kullanılarak, binanın ısıtma ve soğutma yükü azaltılarak sıcaklık kontrolü sağlanacaktır. Kurulması planlanan sisteme gelen güneş ışınımı, PV’lerden üretilen elektrik, elektrolizörün ürettiği hidrojen ve oksijen ile yakıt pilinden elde edilen elektrik devamlı olarak kaydedilmek suretiyle sistemin tekno-ekonomik analizi ve uygulanabilirliği konusunda da veri oluşturulacaktır.”

ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAK

Niğde Üniversitesi Kampüs alanında tamamlanacak olan UNİKOP Enerji Evi’nin inşaat sektörü için yüksek enerji verimliliğine sahip örnek bir yaşam alanı olacağını kaydeden Rektör Görür, kalkınma ve dünya barışının sağlanmasında temel itici gücün enerji olduğu bilinciyle, üniversiteye yapılan ve yapılacak olan çalışmaların da bu proje ile ivme kazanabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

“KOP BÖLGESİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ŞART”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da kısa bir konuşma yaparak, projenin desteklenme aşamasına nasıl geldiğini anlattı. Bostancı, Bölgenin kalkınmasına yönelik hazırlanan KOP Eylem Planı’nın genelde tarım ile geçinen ve kalkınan KOP bölgesinin mevcut su varlığı ve üretim kültürünün uzun vadede bölgenin geçinmesine veya gelişmesine yeterli olmadığını gösterdiğini bu nedenle bölgede mümkün olduğunca sanayi üretimi ve teknoloji üretimini gerçekleştirmek gerektiğini ifade etti.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ KONUSUNDA BÖLGENİN EN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTESİ

Eylem planı çerçevesinde ulaştırma ve enerji altyapılarının güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini anlatan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, daha önce bildikleri ancak KOP İdaresinin Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması Çalışması sırasında bir kez daha gördükleri enerji yatırımları konusunda bölgemizde ki en ileri noktada araştırma merkezlerinin ve Ar-Ge çalışmalarının Niğde Üniversitesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bostancı son olarak “KOP İdaresine iletilen destek talebi ile birlikte Niğde Üniversitesinin kendi enerjisini kendi üreten ve ürettiği enerjiyi depolayarak enerji üretmediği dönemlerde kullanabilen Niğde Üniversitesi UNİKOP enerji Evi ortaya çıkmış oldu” dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı tarafından Niğde Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi Projesi desteği ile ilgili protokol imzalandı.