“Program Yeterlikleri ve Öğrenme Kazanımları Nedir ve Nasıl Yazılmalıdır?” Çevrim İçi Eğitimi Gerçekleşti

Üniversitemizde, Sürekli Eğitim Merkezimiz ve Kalite Koordinatörlüğümüzün aracılığıyla düzenlenen “Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi” konulu eğitimlerden ilki olan “Program Yeterlikleri ve Öğrenme Kazanımları Nedir ve Nasıl Yazılmalıdır?” adlı çevrim içi eğitim gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar ile Üniversitemiz akademisyenlerinin katıldığı “Program Yeterlikleri ve Öğrenme Kazanımları Nedir ve Nasıl Yazılmalıdır?” adlı çevrim içi etkinlikte Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Akçamete, tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Çevrim içi eğitimdeki açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasına, Yükseköğretim Kalite Kurulunun rehberliğinde Üniversitelerde yoğun bir kalite kültürünün yaygınlaştırılması, içselleştirilmesi ve tabana yayılması konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek başladı ve bu bağlamda Üniversitemiz bölümlerinde akreditasyon çalışmalarının da yaygınlaşarak devam ettiğini vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Mühendislik alanında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) etrafında şekillenen akreditasyonun, diğer birimlerimizde de yavaş yavaş uygulanmakta olduğunu belirtti. “Eğitim-öğretim planlarımızı paydaş görüşlerini de dikkate alarak güncelliyoruz. Bu kapsamda derslerimize ilişkin öğrenme kazanımları ile programlarımıza ilişkin yeterliklerin de gözden geçirilmesi en büyük arzumuz” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Eğitim Bilimleri alanındaki hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak üzere beş eğiticinin olduğu bir çevrim içi programı başlattıklarını da sözlerine ekleyerek Prof. Dr. Gönül Akçamete hocamızın da bu çevrim içi eğitimde bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktararak Üniversitemize önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar sözlerini  eğitim konuşmacısı Prof. Dr. Gönül Akçamete’ye katılımları dolayısıyla teşekkür ederek ve başarılı bir eğitim dileyerek noktaladı.

“Program Yeterlikleri ve Öğrenme Kazanımları Nedir ve Nasıl Yazılmalıdır?” adlı çevrim içi eğitime konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Gönül Akçamete ise açıklamalarına, bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin ve toplumun değişen ihtiyaçlarının Yükseköğretim alanında eğitim politikalarının, sistemlerin ve programların gözden geçirilmesini gündeme getirdiğini ifade ederek başladı.

Prof. Dr. Gönül Akçamete, eğitim-öğretimin son yıllarda öğretmen merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma kaydığını aktararak, Kazanım Merkezli Yaklaşım adının da verildiği bu yaklaşımın öğrenciye odaklanan ve önem veren bir yaklaşım olduğunu da belirtti. Prof. Dr. Gönül Akçamete, Öğrenci Merkezli Eğitim sisteminde, öğrencinin sorumluluk alması gerektiğini, öğrenenlerin yükümlülüğünün arttığını, öğrenen ve öğretmen arasında karşılıklı saygının, dayanışmanın ve iş birliğinin olduğunu ve öğrenme-öğretme süreçlerinde esnek bir yaklaşımın olduğunu da ayrıca vurguladı. Prof. Dr. Gönül Akçamete bununla birlikte, Eğitim Fakültelerine bu yıl itibarıyla kendi programlarını yazma, öğrenme kazanımlarını ve yeterliklerini oluşturma esnekliğinin sağlandığını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Gönül Akçamete, öğrenmede, bilgi edinmeden çok yetkinlik ve değerlerin kazanılmasının daha önemli bir unsur olduğunu önemle vurgulayarak öğrenciyi merkeze alan model hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Yeterliği, öğrencinin neleri bileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağının tanımı olarak ifade eden Prof. Dr. Gönül Akçamete, öğrencilerin ölçülebilecek özelliklerinin bilgi beceri ve yetkinlik olmak üzere üç boyutta toplanabileceğini söyledi ve bu üç boyut hakkında katılımcılara detaylı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Gönül Akçamete eğitimde ayrıca, yeterliliklerin belirlenme süreci, program yeterliliğinin ne olduğu ve nasıl belirlendiği, öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve bu kazanımların öğrencilere sağlayacağı katkılar, psikomotor alanda öğrenme kazanımı yazma, kazanım ve değerlendirme ilişkisi, öğrenci iş yükü (akts) ve kalite süreçleri gibi birçok konu hakkında da detaylı açıklamalar yaparak katılımcılara değerli önerilerde bulundu.

Yoğun ilgi ile takip edilen çevrim içi eğitim, gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.