Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nin proje koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Üniversitemizin de kabul ederek paydaşı olduğu “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi”nin iş birliği protokol töreni çevrim içi olarak yapıldı.

“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” projesinin sürdürülmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan protokolde proje koordinatörlüğünü yürütecek olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’ne ve projeyi kabul ederek protokolü imzalayan Üniversitelere ait sorumluluk ve yükümlülükler yer alıyor.

Buna göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonu sağlayacak, protokolü imzalayan Üniversiteler ise “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” (3 kredi) dersinin senato kararı ile seçmeli ders olarak kataloğa konulmasını sağlamak.  Proje kapsamında dersin katalogda seçmeli ders olarak yer alması için gerekli mevzuatı düzenlemek, bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunmak, öğrencilerinin diğer üniversitelerde bu dersle ilgili aldığı notları geçerli kabul etmek, proje kapsamında dersin bir dönem sürdürülmesini sağlamak. Dönem içerisinde dersi sürdürecek olan öğretim üyelerini görevlendirmek, “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersi ile ilgili öğretim yönetim sistemine içerik olarak katkı sağlamak, proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlemek, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı ile ilgili bilimsel çalışmaları (proje, tez, makale) teşvik etmek ve her dönem bu dersi alan ve en başarılı olan öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde açılacak olan bilim kampına katılımını sağlamak gibi yükümlülükleri bulunuyor.

Protokolde ayrıca Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi’nin yükümlülükleri de ders içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve öğrencileri bu derse online misafir öğrenci olarak yönlendirmek olarak ifade ediliyor.

Çevrim içi imza töreni gerçekleştirilen prokolün temel esasları ise proje kapsamında yapılacak çalışmaların tarafların mevzuatlarına uygun olarak yürütüleceği, yapılan çalışmaların sonuçları tüm taraflarca şeffaf ve hızlı bir şekilde paylaşılacağı, yapılan çalışmaların bilimsel anlayışa uygun olacağı ve tarafların yükümlülüklerinin kendi personel ve maddi olanakları ile sınırlı olduğu olarak açıklanırken, bu protokole Üniversitemizin de aralarında bulunduğu Türk dünyasından toplam 52 Üniversite tarafından imza atıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara büyük önem verdiklerini söyleyerek “Belirli bir ortak tarihe ve kültüre sahip olan Türk Dünyası üyesi ülkelerin kurum ve kuruluşlarını, birbirine yakınlaştıracak olan bu tür iş birliklerinin büyük bir değeri ifade etmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak biz de Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda, Türk Dünyasına yönelik iki araştırma merkezine ev sahipliği yapan, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği üyesi olan ve Üniversitemizin öncülüğünde Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi ile Bakü Avrasya Üniversitesi işbirliğinde 8. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ve Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan) ile Manas Üniversitesi işbirliğinde 3. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi düzenleyen Üniversitemiz, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolünün çalışmalarımıza yeni bir motivasyon oluşturacağını, üniversitelerimiz, personelimiz ve öğrencilerimiz arasındaki iş birliğini artıracağını ve Türk Dünyası olarak birlik ve beraberliğimizin daha ileri noktalara yükselmesi noktasında önemli bir farkındalık oluşturacağına da inanmaktadır” dedi.