Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerini Bekliyor

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu az tehlikeli ve tehlikeli tanımına giren iş alanlarında çalışacak B sınıfı yetki belgesine sahip nitelikli iş güvenliği uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programımız öğrencilerini bekliyor.
Üniversitemizde alacakları nitelikli eğitim ile yetkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunu olacak öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile ÖSYM tarafından yılda iki kez B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına doğrudan girme hakkına sahip olup tehlikeli ve az tehlikeli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilmektedirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için ALES Puanı şartı aranmamaktayken program, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşuyor ve iki yarıyılda tamamlanıyor. Bölüm sınırlaması bulunmayan programımıza, üniversitelerim tüm lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvuru yapabilir.
Başvuru için tıklayınız. 
Online Başvuru Tarihleri : 01-17 Ağustos 2022 tarihleri arasındadır.