Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Bilgilendirme Toplantısı


Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine dahil edilmiş olup, 31.10.2023 tarihinde Fakültemiz Sinema Salonunda Kalite Koordinatörlüğü Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Semirhan GÖKÇE tarafından, Fakültemiz öğretim elemanlarına bilgilendirme eğitimi verilmiştir.