Akademik Kurul Toplantısı


Fakültemizin 2023-2024 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Fakültemiz Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok ve Fakültemiz Dekan Vekili Prof Dr. Ziya Avşar, Dekan Yardımcılarımız, Fakülte sekreterimiz  Bölüm Başkanlarımız ve akademik personelimiz katıldı. 

Toplantıda Fakültemizin mevcut durumu ve yeni döneme ilişkin planları değerlendirildi. Akademik Kurul Toplantısı soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.