Yemek Yardımı Duyurusu - 2021

2021 - 2022  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YEMEK YARDIMI DUYURUSU

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46’ncı maddesi ve Üniversitemiz Yemek Yardımı Yönergesi kapsamında başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize bütçe imkânları dâhilinde yemek yardımı yapılacaktır.

*Normal öğretime kayıtlı öğrenciler yemek yardımı talebinde bulunabilir.

*Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ile birinci derece şehit veya gazi yakını olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından yararlanabilir.

Aşağıda belirtilen öğrenciler yemek yardımından yararlanamaz:

-Yemek yardımı isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler.

-Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri

-Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler.

-Disiplin cezası olan öğrenciler.

-Burs alan öğrenciler.

Yukarıda belirtilen hususlar dahilinde yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin 12.10.2021 - 19.10.2021 tarihleri arasında aşağıdaki linkte yer alan Yemek Yardımı Başvuru Formunu doldurarak öğrenim gördükleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar:

-Yemek yardımı bir akademik yıl boyunca verilir.

-Yemek yardımı alan öğrenciler, günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde verilen öğle yemeğinden yararlanabilir.

-Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından yararlanılamaz.

-Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.

-Yemek yardımı aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarma cezası hariç) alan öğrencilerin yemek yardımı kesilir.

Yemek Yardımı Başvuru Formu için tıklayınız.