2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı yemek yardımı uygulamasına başlanmıştır.

2022-2023  Eğitim- Öğretim yılı yemek yardımı uygulamasına başlanmıştır. 

Yemek yardımından yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları ilgili birimin yetkili kurulları tarafından uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulunca da onaylanan öğrencilerimiz yemek yardımından yararlanabilecektir.

11.11.2022 tarihi itibariyle, yemek yardımı alacak öğrencilerimizin kimlik kartlarına e-kampüs otomasyon sistemden gerekli tanımlamalar yapılmıştır.

Yardım kapsamında günde 1 (bir) öğün yemek yenilebilecektir.

Uygulama, Bahar yarıyılı genel sınavlarının bitimini müteakip 13.06.2023 tarihi itibariyle sona erecektir.

Herhangi bir nedenle öğrenci kimliklerini değiştirmek zorunda kalan öğrencilerimizin yemek yardımından yararlanmaya devam edebilmeleri için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına uğramaları gerekmektedir.