Üniversitemiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Spor Kulüpleri Yüzme Eğitimi Kursları Devam Ediyor

SPOR KULÜPLERİ YÜZME EĞİTİMİ KURSLARI

Üniversitemiz Merkez Yerleşke içerisinde bulunan Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İlimizde bulunan Spor Kulüpleri tarafından sporculara eğitim verilebilmesi amacıyla ücreti karşılığı kullanılması, Üniversite Yönetim Kurulunun 22.05.2023 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; müracaatlar 24.05.2023 tarihinden itibaren başlayacaktır.

SPOR KULÜPLERİNİN SORUMLULUKLARI

 1. Kulüplerin eğitime başlamadan önce Üniversitemize dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
 2. Başvurunun kabulü durumunda tahsis bedelinin Üniversite Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazından sonra, tahsisi talep eden Kulüp ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile tesis tahsis edilecektir.
 3. Kulüp kursiyerlerinin eğitimi esnasındaki bütün sorumlulukları Spor Kulübüne, kulüp antrenörüne ve cankurtaranına ait olacaktır.
 4. Kulüplerin Üniversitemiz Yüzme Havuzunda eğitim yapacaklarına dair karar defterlerinde alacakları kararın tasdikli suretini ve kulüpte görev yapacak antrenör ve cankurtaranların belgelerinin tasdikli örneklerini sunmaları gerekmektedir.
 5. Kursiyerler eğitimden önce Sağlık Beyanı ve 18 yaş altı Veli Muvafakatnamesini vermek zorundadır.
 6. Eğitimlerden erkeklerde 5-18 yaş arası kursiyerler, kadınlarda ise 5 yaş ve üzeri kursiyerler yararlanacaktır.
 7. Eğitimler aşağıda belirtilen Yüzme Havuzu Seans Programına göre uygulanacaktır.
 8. Kursiyerlerin seans takipleri Üniversitemiz tesis personeli tarafından kendilerine verilecek giriş kartları ile turnikeden geçiş yöntemiyle yapılacaktır. 2023 yılı için kursiyer başı giriş kartı ücreti 12,00 TL’dir. Kart ücretleri toplu olarak kulüp tarafından tahsis bedeli ile birlikte yatırılacaktır.
 9. Spor kulüplerinden alınacak ücretler:(11.07.2023 tarihi itibariyle güncellenmiştir.)

  -Bire bir eğitim: 900 TL/kişi başı

  -İki veya üç kişilik gruplar: 550 TL/kişi başı

  -Dört kişi ve üzeri gruplar: 400 TL/Kişi başı

  -Belirtilen ücretler 8 ders için geçerli olacaktır

  -Ders süreleri 40 dakikadır.