Yürütme Kurulu

İSİM                                                                                                                                       GÖREVİ

Prof. Dr. İlyas GÖKHANRektör              (Başkan)
Prof. Dr. Sedat SERÇE Öğretim Üyesi       (Üye)  
Prof. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU Öğretim Üyesi       (Üye)
Doç. Dr.  Recep ÖZKAN  Öğretim Üyesi       (Üye) 
 Refik ALTINCI Saymanlık Müdürü (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020