Misyon/Vizyon

 MİSYON   
Ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, hak ve sorumluluklarını bilen, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, demokrat, aydın, bireyler ve alanında yetkin öğretmenler yetiştirmektir.
VİZYON


Ülkemizin, bilim ve teknolojiden sanata kadar her alanında ihtiyaç duyduğu aydın kimliğini kazanmış, nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve Türkiye;nin (Türk Milli Eğitimi içinde) sözü edilen en iyi eğitim kurumlarından birisi olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi:07.01.2016