İş Akış Süreçleri

REKTÖR ÖZEL KALEMİN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Kurum İçi-Kurum Dışı Giden Evrak 

Birimlerden-Kurumlardan Gelen Yazılar 

REKTÖR YARDIMCILIĞI ÖZEL KALEMİN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Kurum İçi-Kurum Dışı Giden Evrak

Akademik Değerlendirme Kurulu

Etik Kurul

Son Soruşturma Kurulu

Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme Komisyonu

Yayın Etiği Komisyonu

Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonu 

Ar-Ge Süreçleri İzleme ve Kalite Komisyonu

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu

Barınma Birimleri Yürütme Kurulu

Diploma Metinlerini İnceleme Komisyonu

Erasmus+ Hareketliliği Öğrenci Seçim Komisyonu

Erasmus+ Hareketliliği Personel Seçim Komisyonu

Uluslararası Öğrencilerin Başvuru Değerlendirme ve Kayıt Kabul Komisyonu

Yayın Komisyonu

Merkezi Sınav Birimi ve Soru Komisyonları

Engelli Öğrenci Birimi

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Üst İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Seçim Kurulu

Eğitim Öğretim Kalite Komisyonu

Burs Komisyonu

GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEMİN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
1. DİSİPLİN KURULU-YÖNETİM KURULU-SENATO TOPLANTISI İŞLERİ

Disiplin Kurulu-Yönetim Kurulu-Senato Gündemi

Disiplin Kurulu Toplantısının İlgili Sendikaya Bildirilmesi

Toplantı Hazırlıklarının Yapılması

Toplantı Bitiminde Yapılan İşler

Toplantı Kararlarının İlgili Birim veya Şahıslara Gönderilmesi

Toplantı Kararlarının Defterlere Yapıştırılması

2. İNCELEME-SORUŞTURMA İŞLERİ

İncelemeci, Soruşturmacı veya Soruşturma Komisyonu Görevlendirilmesi

Ek Süre Talebi

Son Savunma 

Disiplin Amiri Kararı

Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Uygulanması

Son Soruşturma Kurulu

Son Soruşturma Kurulu Raporunun Soruşturulana Gönderilmesi

Son Soruşturma Kurulu Raporu

İl İdare Kuruluna Ceza Soruşturması İle İlgili Evrak Gönderilmesi

İl İdare Kurulu Raporu

Danıştay Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Gönderilen Evrak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Gönderilen İtiraz Sonuçları

Cezaya İtiraz Dilekçeleri

Soruşturma İçin Birimlerden Veya Diğer Kurumlardan Bilgi ve Belge Talebi

Soruşturma Dosyasının Aslının Personel Daire Başkanlığına Teslimi

3. KURUM İÇİ-KURUM DIŞI DİĞER YAZIŞMALAR

Görevlendirme Yazıları

Üniversitemiz Rektörünün Vekaleti

Üniversitemiz Genel Sekreterinin Vekaleti

Göreve Başlama-Ayrılma Yazısı

EBYS Açılması veya Devredilmesi Yazısı

Yıllık İzin

Sıhhi İzin

Yıllık İzin ve Sıhhi İzin Dönüşü Göreve Başlama

Kurul ve Komisyonlar

Kurul ve Komisyon Kararları

Birim Faaliyet Raporu

 İmzaya Gelen Evrak

Mesai Takip Çizelgeleri

Telefon Faturaları

Gerçekleştirme Görevlisi Belirlenmesi

Kurum Dışından Raportör Görevlendirmesi

4. HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU İŞLERİ

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Görev Tanımı

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Gündemi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Toplantı Hazırlıkları

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Raportör Görevlendirmesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Kararının Rektörlük Makamına Gönderilmesi


GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI ÖZEL KALEMİN İŞ SÜREÇLERİ

Kurum İçi-Kurum Dışı Giden Evrak

Yıllık İzin

Güvenlik Görevlilerinin Görev Yeri Değişikliği

Güvenlik Görevlilerinin Görev Yeri Değişikliğinin İl Emniyet Müdürlüğüne Bildirilmesi

Güvenlik Görevlilerinin Nöbet Çizelgeleri

Kadrolu Güvenlik Görevlilerinin Yıllık ve Sıhhi İzinleri

Güvenlik Görevlilerinin Sıhhi İzin Dönüşü İşlemleriSon Güncelleme Tarihi:30.01.2018