Sayılarla Fakültemiz

ÖĞRENCİ SAYILARI


SINIFKE TOPLAM
1 12214
2 _ __
3 _ __
4___
Toplam   


ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

BÖLÜMProfesör Doktor Doçent DoktorDoktor Öğretim ÜyesiAraştırma Görevlsi Toplam
Resim
12 1 4
Tekstil ve Moda Tasarımı

2  2
Grafik


  
Fotoğraf     
Sahne ve Görüntü Sanatları      
Geleneksel Türk El Sanatları      
Endüstri Ürünleri Tasarımı      


İDARİ PERSONEL SAYILARI


UNVANISAYI
Fakülte Sekreteri 1
Özel Kalem
Özlük İşleri1
Taşınır Kayıt ve Kontrol1
Öğrenci İşleri  
Tahakkuk ve Satın Alma 1
Bölüm Sekreteri 
Teknik Servis Birimi 
Yardımcı Hizmetleri Birimi  
Koruma ve Güvenlik Birimi 
 TOPLAM4

Son Güncelleme Tarihi:05.12.2019