De Gruyter Veri Tabanları, 22 Kasım 2019 tarihine kadar Deneme Erişimine açılmıştır.

Kullanım kılavuzu için: http://www.degruyter.com/page/867

1-SPARK - Encyclopedia of Chemistry, Materials Science and Physics
Erişim Adresi: https://www.degruyter.com/view/db/spark
Spark kullanıcıların Fizik, Kimya ve Malzeme Bilimleri gibi alanlardan multidisipliner konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan tanıtıcı bir referans kaynağıdır. Özellikle öğrencilerin ve genç araştırmacıların faydalanabileceği kaynak, yoğun madde fiziği, nanomalzemeler, sürdürülebilir ve yeşil kimya, biyokimya mühendisliği ve biyoteknoloji gibi konuları içermektedir.
Kapsadığı konulardan bazıları:  Nanomalzemeler, Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler, Sürdürülebilir ve Yeşil Kimya, Biyokimya Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Yoğun Madde Fiziği Kimler için:  Mezun Öğrenciler, Genç Araştırmacılar, Malzeme Mühendisleri, Fizik, Kimya Mühendislik Alanlarında Çalışanlar İlgili Disiplinler: Fizik, Malzeme Bilimi, Kimya, Endüstriyel Kimya, İstatistik gibi Yardımcı Dallar, Veri İşleme ve Analiz ve Optimizasyon
Eğitimi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=qhjwIKnTD88

2-Enzymes Online
Erişim Adresi: https://www.degruyter.com/view/db/enzo
Enzimler biyokimyasal tepkimeye sebep olan, onu hızlandıran ve çoğunlukla protein yapısındaki maddeler olup, Enzimoloji enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını, özelliklerini, çeşitlerini araştıran bilim dalıdır. Enzymes Online, Enzimoloji ve onunla bağlantılı, Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Tıp, Matematik, Fizik ve Mühendislik alanlarında kapsamlı bilgi içeren bir veritabanıdır. Enzymes Online, toplamda 1,300’den fazla makale içermekte olup özellikle Biyoteknoloji, Biyokimya gibi alanlardaki akademisyen, araştırma görevlisi ve endüstrideki çalışanlar için önemli bir kaynak hazinesi sunmaktadır.
Kapsadığı konulardan bazıları:  Enzim Karakterizasyonu, Enzim Sınıflandırması (EC Sınıfı), Organizma, Tıp, Biyoloji, Uygulamalar, Laboratuvar ve Taşıma Yöntemleri Kimler için:  Endüstride veya araştırma kurumlarında çalışan Biyologlar, Kimyacılar ve Mühendisler İlgili Disiplinler: Biyoloji, Biyoteknoloji, Tıp, Kimya ve Mühendislik'i içeren Enzimoloji
Eğitimi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=dXknfffXeDM

3-Building Types Online
Erişim Adresi: www.degruyter.com/db/bdt
Building Types Online Singapur Teknoloji ve Dizayn Üniversitesi’nden Profesor Oliver Hekmann’in öncülüğünde hazırlanmış olup mimari açıdan farklı yapı çeşitlerini inceleyen bir veritabanıdır. Bu veritabanında müzeler, okullar, ofis ve işyerleri, kütüphaneler, endüstriyel amaçlı kullanılan binalar gibi farkli yapı tiplerinin iç ve dıştan fotoğrafları ve teknik çizimleri, bilgisayar grafikleriyle desteklenmiş olup her yapının özellikleriyle ilgili konu bazlı tezler ve makale/ araştırma yazılarına linkler mevcuttur. Veritabani toplamda 850 den fazla araştırma çalışması, 120 den fazla tematik/konu bazlı makale, 2000 resim ve 5000 plan içermektedir.
Kapsadığı konulardan bazıları: Bina Tiplerine Temel Bakış Açıları: Aydınlatma, Akustik, Kentsel Etkenler, Erişim Tipleri ve Planlama Süreçleri gibi Konular Açısından Kimler için: Akademisyenler, Mimarlık Öğrencileri ve Uygulayıcıları İlgili Disiplinler: Mimarlık ve ilgili alanlar
Eğitimi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=4mhesnCZfQQ

4-NANO Online

Erişim Adresi: www.degruyter.com/db/nano
Bu veritabanı Nano teknolojiyle bağlantılı tüm alanlardaki - Fizik, Kimya, Mühendislik, Malzeme Bilimleri, Tıp  - araştırma sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır. Veritabanı oluşturulurken Amerika’daki MIT ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ile Almanya’daki Max Planck Enstitüsü gibi önemli kurumlardan uzman editör ve yazarlarla çalışılmıştır. Bunlara ek olarak Çin, Kore, İngiltere, iran, Brezilya ve Hindistan gibi pek çok ülkeden araştırma görevlisi de veritabanına katkıda bulunmuştur. Ayrıca European Foundation for Clinical Nanomedicine, Mineralogical Society of America ve  German Society for Biomaterials gibi kurumlar da bu kaynağın oluşmasında katkı sağlamış diğer kuruluşlardır.
Kapsadığı konulardan bazıları: Malzeme, Teknoloji, Mülkiyet, Yapı, Uygulama, Toplum Üzerindeki Etki Kimler için:  Üniversiteler, Uygulamalı Araştırma Enstitüleri,  ARGE Merkezli Endüstri Kuruluşları İlgili Disiplinler: Malzeme Bilimi, Kimya, Fizik ve Tıp

5-IUPAC Standards Online:
Erişim Adresi: IUPAC - www.degruyter.com/db/iupac
IUPAC,  Kimya alanındaki bilim insanları, patent avukatları, toksikologlar, çevre bilimciler, mevzuatla ilgilenenler vb. için uluslararası düzeyde bağlayıcı olan standartları belirlemekten sorumlu organizasyondur.
IUPAC Standards Online, 1960’dan beri IUPAC kurumunun Pure and Applied Chemistry adlı resmi dergisinde yayımlanmış standartları toplayarak bir araya getiren, bu standartlara  erişimi kolaylaştıran ve alanında tek olma özelliği gösteren bir veritabanıdır.
Kapsadığı konulardan bazıları: Analitik Kimya, Biyokimya, Kimyasal Güvenlik, Veri Yönetimi, Eğitim, Çevre Kimyası, İnorganik Kimya, Malzeme, Tıbbi Kimya, Adlandırma ve Terminoloji, Nükleer Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Teorik ve Hesaplamalı Kimya, Toksikoloji Kimler için: Akademisyenler ve Endüstrideki Bilim İnsanları, Patent Avukatları, Toksikologlar, Çevre Bilimciler, Mevzuat Konusunda Çalışanlar İlgili Disiplinler: Kimya ve İlgili Alanlar
Eğitimi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=GLR6lPDofbY

6-Energy Online

  Erişim Adresi:https://www.degruyter.com/view/db/energyo

 Eğitim videosu: https://www.youtube.com/watch?v=el_j3CDujSc