2019-2020 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI ( BAŞARI PUANINA GÖRE) SADECE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN


 BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

  2019-2020 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


>>> Başvurular; istenen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokullarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanabilecek gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.


NOT:Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek Madde 1 (Merkezi Puana göre) kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alan “Yükseköğretim kurumlarının planlamaları noktasında zaaf oluşmaması için sadece bahar dönemi için Ek Madde 1 uyarınca öğrenci alınıp alınmayacağının üniversitelerin yetkili kurulları tarafından karara bağlanması” hükmü gereğince  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ek Madde 1 (Merkezi Puana göre) yatay geçiş ile öğrenci alınmayacaktır.