uluslararasi-basvuruULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI HAZİRAN - TEMMUZ AYLARINDA YAPILMAKTADIR. BİLGİ İÇİN WEB SAYFAMIZI TAKİP EDİNİZ. 
 
 

2018-2019   Eğitim Öğretim yılı Uluslar arası Öğrenci Başvuru takvimine haziran ayı itibariyle bu sayfadan ulaşabilirsiniz.  

   Bilgi için Telefon numarası : +90 388 225 2704-+90 388 225 2148 


Başvurular  internet  üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca posta ile herhangi bir belge üniversitemize gönderilmeyecektir. Belgeler  yerleştirilen adaylardan kesin kayıt sırasında alınmaktadır. Kesin kayıt evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda aday kayıt hakkını kaybetmektedir.


BAŞVURULARDA KULLANILACAK SINAVLAR TABLO(1)                                                                          


SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

          5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanuna göre “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince aynı kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”
     
         Üniversitemizde kendi imkanıyla öğrenim görecek/ gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Genel sağlık Sigortalısı olma talebinde bulunan öğrencilerin 2017 yılında ödeyecek oldukları prim miktarı. 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında aylık 71,10TL  olacaktır. 5510 sayılı kanunda 6486 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin 2. maddesine göre Yabancı uyruklu öğrenciler SGK Kurumuna yazılı olarak başvurmaları halinde, talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılacak ve bir yıllık sigortalanacaklardır.

        Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan Yabancı uyruklu öğrencilerin Sigorta primlerini yatırılmasına ilişkin yasal sorumluluklar kendilerine ait olacaktır. Öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemelerini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerine yapmaları gerekmektedir.

          Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Son Güncelleme Tarihi:08.02.2018