2019-2020 BAHAR YARIYILI DERS KAYDI / KAYIT YENİLEME


ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!! DERS KAYDI / KAYIT YENİLEME işlemlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Kayıt Yenileme saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Başlangıç Gün ve Saati

Bitiş Gün ve Saati

Fakülte/Yüksekokul

03 Şubat 2020 10:00

07 Şubat 2020 17:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

03 Şubat 2020 12:00

07 Şubat 2020 17:00

Mühendislik Fakültesi

03 Şubat 2020 14:00

07 Şubat 2020 17:00

Tüm Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

ÖNEMLİ TARİHLER

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı

Katkı Payı (Harç) Ödeme Başlangıç Tarihi              : 30 Ocak 2020

Katkı Payı (Harç) Ödeme Bitiş Tarihi                      : 07 Şubat 2020

Ders kayıt /Kayıt Yenileme Tarihleri                      : 03-07 Şubat 2020

Eğitim-Öğretime Başlama                                   : 10 Şubat 2020

Ders Ekle-Sil                                                      : 12-14 Şubat 2020

 

   KAYIT YENİLEME HAFTASI İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER (03-07 Şubat 2020)

A. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra otomasyon sistemi üzerinden  eğitim öğretim planına göre alması gereken dersleri (Zorunlu-Seçmeli) seçer ve kaydeder.

B. Seçmek istediği seçmeli dersin/derslerin  kontenjanı dolmuş ise, ders seçilemez bu durumda, öğrencinin başka bir seçmeli dersi seçmesi gerekir. Bütün seçmeli derslerin kontenjanının dolmuş olması durumunda, öğrencinin seçmeli ders alma işlemi Ekle-Sil tarihleri içinde gerçekleştirilecektir.

C. Ders Kaydı öğrenci tarafından onaylandıktan sonra danışman onayına açılır. Danışman seçmeli derslere müdahale edemeden zorunlu dersler üzerinde yapılması gerekli işlemleri tamamlayarak ders kaydını onaylar.

EKLE-SİL TARİHLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  (12-14 Şubat 2020)  

ÖNEMLİ NOT:  Öğrenciler ekle-sil işlemlerini kendi sayfalarından yapabileceklerdir. 

Ekle-sil tarihlerinde değişiklik yapan öğrencinin kayıt sayfası ancak onayından sonra danışman onayına açılacağından değişiklik yapıldıktan sonra mutlaka öğrenci onayı yapılmalıdır. A-  1-Kayıt yenileme haftasında seçilen derslerden zorunlu derslerde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler

       2-Seçtiği seçmeli derslerden açılmayan dersi olan öğrenciler,

     3-Kayıt yenileme haftasında tüm seçmeli derslerin kontenjanı dolması  nedeniyle seçmeli ders seçimi yapamayan öğrenciler, otomasyon sistemi üzerinden ekle sil işlemi yapacaklardır.

B- Açılan seçmeli derslerde silme işlemi yapılamayacaktır. Açılmayan seçmeli dersin yerine açılan seçmeli ders/ derslerden biri tercih edilecektir.

C. Seçilen seçmeli  derslerden bir ya da birkaç tanesi açılmamış ise, açılmayan ders başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda olunan bir seçmeli ders olsa dahi, öğrencinin isteğine göre açılan seçmeli derslerden biriyle  değiştirilir. Ancak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle  ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

D- Öğrenci isterse danışman yardımı almak üzere ekle sil tarihlerinde danışmanına da şahsen başvurabilir.  

10-14 Şubat 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Açılmayan Seçmeli Ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle TEKRAR almak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders ise, öğrencinin almak zorunda olduğu Seçmeli Dersin açılmaması nedeniyle onun yerine başka bir seçmeli ders alarak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun bu isteği karara bağlaması ve bu kararı 14 Şubat 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmesi zorunludur.

KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME BİLGİLERİ 

         2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden  normal öğretim öğrencileri (Normal öğrenim süresinde olan)  katkı payı ödemez . Ancak Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlardan program süreleri sonunda (hazırlık sınıfı hariç lisans programı 4 yıl, ön lisans programı 2 yıl, yüksek lisans programı 2 yıl, yüksek lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 4 yıl, lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 5 yıl) mezun olamayan normal öğretim öğrencileri  katkı payı öder.

 ÖNEMLİ NOT !!!!!!! 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın 10. Maddesinin 3. Fıkrasında “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.  Ayrıca kararın 10. Maddesinin 1. Fıkrasına göre hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının devlet tarafından katkı paylarının karşılanacağı süre 1 yıldır.   Katkı Payı/ Öğrenim Ücretleri

 2019-2020 Bahar yarıyılında katkı payı /öğrenim ücreti ödeme işlemleri iki şekilde yapılabilecektir.

1- SANAL POS ile ödeme

Sanal Pos ile ödeme işlemi üniversitemiz kurumsal ödeme sistemi https://kos.ohu.edu.tr adresinden öğrenci numaranızı girdiğinizde ya da OGRİS harç durum sayfasında Kurumsal Ödeme Sistemi düğmesi tıklanarak size ait harç miktarı ile banka ödeme sayfası yönlendirilerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanal Pos ödemesi konusunda yardım almak için tıklayınız.

2- T.C Ziraat Bankası Şubelerinden ödeme    

Öğrenciler 30 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI ATM ' lerinden  veya İnternet şubesinden  katkı payını /öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.)

Katkı payı / öğrenim ücreti işlemleri Banka ve Üniversitemiz arasında Online olarak yapıldığından, öğrencilerimiz Bahar yarıyılı katkı payı / öğrenim ücretlerini  yatırdıkları  andan itibaren 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında otomasyon sistemi http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/ogrenci-otomasyon-girisi  üzerinden öğrenci numarası ve otomasyon şifresi ile giriş yaparak ders kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.