2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KISMİ ZAMANLI (PART-TİME) ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER BELİRLENMİŞTİR.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KISMİ ZAMANLI (PART-TİME) ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER 06.11.2019 TARİH VE 32359 SAYILI REKTÖRLÜK ONAYI İLE BELİRLENMİŞTİR.  

OKULLARDA ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER İÇİN TIKLAYINIZ.
İDARİ BİRİMLERDE ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER İÇİN TIKLAYINIZ.

İşe başlama tarihi 08.11.2019 olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerimizin doğruca çalışacakları birime başvurarak sözleşme imzalamaları ve işe başlamaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. 
 -Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. 
 -Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. 
 -Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 
-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak brüt saat ücreti 7.00 TL. dir. 
 -Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR  (TIKLAYINIZ)