Kurul Üyeleri
Kurullar ve Komisyonlar Organizasyon Şeması  

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür 

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR

Üye

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK 

Üye

Doç. Dr. Hatice Işın DİZDARLAR

Üye

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Enstitü Sekreteri (Raportör)

Figen ÇALIŞIR

Enstitü Kurulu Üyeleri

Başkan

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Başkan)

Müdür 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Fatih YÜCEL 

İktisat Anabilim Dalı Başkanı V. 

Üye

Prof. Dr. Murat AKIN

İşletme Anabilim Dalı Başkanı V.

Üye

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Prof. Dr. Selim KILIÇ

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Prof. Dr. Bayram ÜNAL

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Prof. Dr. Haluk BENGÜ

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V. 

Üye

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Tarih Anabilim Dalı Başkanı V.   

Üye

Doç. Dr. Serkan İBİŞ

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı V.   

Üye

Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı V. 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Buket ÖZOĞLU

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hünkar GÜLER 

Maliye Anabilim Dalı Başkanı V.  

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞI

Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  

Enstitü Sekreteri (Raportör)  

Figen ÇALIŞIR

 

Öğrenci Temsilcisi                

Muzaffer SAZ

 Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyeleri 

Müdür 

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Başkan)

İşletme Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Murat AKIN (Üye)

İktisat Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof.Dr. Fatih YÜCEL 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Selim KILIÇ (Üye)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Ziya AVŞAR   (Üye)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı V.

Doç.Dr. Serkan İBİŞ (Üye)

Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı V.

Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞI (Üye)

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Bayram ÜNAL(Üye)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Hikmet KORAŞ (Üye)

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof.Dr. Hikmet KORAŞ (Üye) 

Tarih Anabilim Dalı Başkanı V.

Doç.Dr. Nevzat TOPAL (Üye)

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof. Dr. Haluk BENGÜ (Üye)

Enstitü Sekreteri

Figen ÇALIŞIR (Üye)

Öğrenci Temsilcisi

Muzaffer SAZ

Muayene ve Kabul Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye

Figen ÇALIŞIR

Üye 

Şefika IŞIKLI

Yedek Üye 

Fatih CEYLAN

Sayım Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye

Figen ÇALIŞIR

Üye 

Eyüp IŞIKLI

Yedek Üye 

Fatih CEYLAN 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye 

Figen ÇALIŞIR


Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye   Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye Figen ÇALIŞIR

Tanıtım Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye 

Figen ÇALIŞIR

Öğrenci Kabulü Değerlendirme Komisyonu

Her Bir Anabilim Dalı için en az üç üyeden oluşur. Üyeler Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Anabilim Dallarından gelen önerilere göre belirlenir.


Son Güncelleme Tarihi:08.05.2019