DİJİTAL ORTAMDA (ONLINE) YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN DUYURU

DOKTORA YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

Üniversitemiz Senatosunun 16.12.2020 tarihli ve 2020/36-244 sayılı kararı gereğince 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ile sınırlı kalmak üzere yeterlik sınavlarının sözlü kısımlarının denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması koşuluyla dijital ortamda (video konferans şeklinde) yapılabilmesine;

- Sınav sürecinin baştan sona Danışman Öğretim Üyesinin sorumluluğunda olmasına,

- Danışman kontrolünde üniversitede fiilen yapılan yazılı sınavın değerlendirmesinin sınav jürisi tarafından uzaktan yapılabilmesine,  

- Sınav jürisi tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencinin sözlü sınavının baştan sona kayıt altına alınması koşulu ile video konferans yoluyla yapılabilmesine,

- Sözlü sınavın başlangıcında katılımcıların (Danışman/Jüri ve Öğrencinin) kendisini tanıtması, daha sonra jüri tarafından yazılı sınavın kısaca değerlendirmesinin yapılmasına,

- Kayıt altına alınmayan sınavlar kesinlikle kabul edilmeyerek geçersiz sayılacaktır.