DİJİTAL ORTAMDA (ONLINE) YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN DUYURU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

TEZ SAVUNMA SINAVI İŞLEMLERİ (DİJİTAL ORTAMDA)

Üniversitemiz Senatosunun 16.12.2020 tarihli ve 2020/36-244 sayılı kararı gereğince, Lisansüstü Programlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacak olan lisansüstü tez savunması, seminer, yeterlik vb. sınavların denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi, kayıt altına alınması koşulu ile çevrimiçi olarak (video konferans şeklinde) yapılabilmesi kabul edilmiştir.

DOKTORA YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

Üniversitemiz Senatosunun 16.12.2020 tarihli ve 2020/36-244 sayılı kararı gereğince 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ile sınırlı kalmak üzere yeterlik sınavlarının sözlü kısımlarının denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması koşuluyla dijital ortamda (video konferans şeklinde) yapılabilmesine;

- Sınav sürecinin baştan sona Danışman Öğretim Üyesinin sorumluluğunda olmasına,

- Danışman kontrolünde üniversitede fiilen yapılan yazılı sınavın değerlendirmesinin sınav jürisi tarafından uzaktan yapılabilmesine,  

- Sınav jürisi tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencinin sözlü sınavının baştan sona kayıt altına alınması koşulu ile video konferans yoluyla yapılabilmesine,

- Sözlü sınavın başlangıcında katılımcıların (Danışman/Jüri ve Öğrencinin) kendisini tanıtması, daha sonra jüri tarafından yazılı sınavın kısaca değerlendirmesinin yapılmasına,

- Kayıt altına alınmayan sınavlar kesinlikle kabul edilmeyerek geçersiz sayılacaktır.