Enstitü Kurulu
Enstitü Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Başkan)Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞENMüdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ziya AVŞARTürk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı V.  
Prof. Dr. Nevzat TOPAL Tarih Anabilim Dalı Başkanı V.   
Prof. Dr. Murat AKINİşletme Anabilim Dalı Başkanı V.
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı V.  
Prof. Dr. Fatih YÜCEL İktisat Anabilim Dalı Başkanı V. 
Prof. Dr. Bayram ÜNALSosyoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı V.   
Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLUSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAKBankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı V. 
Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİKUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞIMüzikoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞIMaliye Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞENAvrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLUKamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Cahit KORKUSağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V. 
Figen ÇALIŞIR Enstitü Sekreteri (Raportör) 
Öğrenci Temsilcisi           
Son Güncelleme Tarihi:15.06.2020