DOKTORA TEZ TESLİM ŞARTLARINA İLİŞKİN SENATO KARARI

DOKTORA TEZ TESLİM ŞARTLARI  

Enstitümüze 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin tezlerini tamamlayabilmeleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 59. maddesine istinaden istenen en az bir makale ve bir bildirinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  1. Doktora tezi ile ilgili makalenin doçentlik kriterlerinde belirtilen alan indekslerinde veya EconLit, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, MLA, Islamicus veya diğer uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde veya ULAKBİM’de taranan dergilerde yayınlanması ya da yayınlanmak üzere dijital nesne tarayıcısı (DOİ) numarası almış olması gerekmektedir.
  2. Doktora tezi ile ilgili bildirinin, ulusal veya uluslararası sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış ve tam metin veya özetinin bildiri kitabında basılmış olması şartı aranır.