Kütüphane Ödünç Verme Kuralları

Üniversitemiz Senatosunun 11.02.2016 tarihli ve 04 sayılı toplantısının 024 kararı gereğince kabul edilen Kütüphane Yönergesinin ödünç verme kuralları ile ilgili 12. maddesinin (ğ) bendinde "Üzerinde kütüphaneye ait onbeş günden fazla geçikmiş kitap bulunan öğrencilerin Öğrenci otomasyon Sistemine girişleri engellenir ve uyarı mesajı görüntülenir. Kütüphaneye ait kitapları iade ettikten bir gün sonra bu engellemeler kaldırılır." ifadesi yer almaktadır. bu nedenle öğrencilerimizin güz ve bahar yarıyılı kayıt yenilemeleri esnasında mağduriyet yaşamamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.