Yüksekokul Kurulu

  
  
Yüksekokul  Kurulu

Üye
BaşkanProf. Dr. Metin YILDIRIM 
ÜyeÖğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL
ÜyeÖğr. Gör. Ata AĞIR

Üye 

Üye 

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇELİK

Öğr. Gör. Olcay OĞUZ

Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN

Doç. Dr. Halil TOKTAY

Raportör Sultan EROL
Son Güncelleme Tarihi:22.08.2019