Yüksekokul Kurulu

  
  
Yüksekokul  Kurulu

BaşkanDoç Dr. Halil TOKTAY (Müdür V.) 
ÜyeÖğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL
ÜyeÖğr. Gör. Ata AĞIR

Üye 

Üye 

 Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇELİK

Öğr. Gör. Olcay OĞUZ

Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN

Raportör Nadire AYHAN
Son Güncelleme Tarihi:16.02.2019