Kurul ve Komisyon Üyeleri
         KURULLAR KOMİSYONLAR ORGANİZASYON ŞEMASI
       

         ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Başkan)
Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN
Dr. Öğretim Üyesi Tamer GÜZEL
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin İŞLEK
 Öğr. Gör. Osman ŞENTÜRK
 Öğr. Gör. Gülsüm GÖKTÜRK
 Öğr. Gör. Melek ATALAY
 Öğr. Gör. Erdem ÇİLTAŞ
Bölüm Öğrenci Temsilcisi 

          ELEKTRİK ENERJİ BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Öğr. Gör. Ata AĞIR (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan YILDIZ
Öğr. Gör. Fatma ÖZKAN
 Bölüm Öğrenci Temsilcisi  

        GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Başkan)
Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR
Öğr. Gör. Mustafa DEMİRCAN 
Öğr. Gör. Mustafa Oğuz YEĞİN
 Bölüm Öğrenci Temsilcisi  

             İNŞAAT BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (Başkan)
Öğr. Gör.Tansel TOKMAK
Öğr. Gör. İsmail Çağrı KILIÇ
 Öğr. Gör. Rumeysa DURANOĞLU
Öğr. Gör. Sümeyye ÖZCAN
Öğr. Gör. İsmail AYDEMİR
 Bölüm Öğrenci Temsilcisi  

            MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP
Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK
 Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN
 Öğr. Gör. Davut YILDIRIM
 Bölüm Öğrenci Temsilcisi  

              MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ (EĞİTİM ÖĞRETİM ve KALİTE KOMİSYONU)

Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Başkan)
Öğr. Gör. Serenay ŞAHİN
 Öğr. Gör. Metin ÇIRPAN
 Bölüm Öğrenci Temsilcisi  

             MEZUNİYET KOMİSYONU

                                                       
Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Başkan)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin İŞLEK (Müdür Yardımcısı) 
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.) 
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan V.) 
Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (İnşaat Bölüm Başkan V.)
Doç. Dr. Cihan Bayındırlı (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.) 
Selami ERDOĞAN/Nazan ZERMAN GÖK (Öğrenci İşleri Biriminden Bir Memur)
 NTBMYO ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

                AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Başkan)
Öğr. Gör. Ata AĞIR 
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin İŞLEK
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK
Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI
 Öğr. Gör. Mustafa DEMİRCAN
 Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN
Öğr. Gör. Gülsüm GÖKTÜRK
 Öğr. Gör. Rumeysa DURANOĞLU
 Öğr. Gör. Melek ATALAY

             TANITIM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ata AĞIR (Başkan)
Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN
Öğr. Gör. Gülsüm GÖKTÜRK
 Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR
 Öğr. Gör. Serenay ŞAHİN
Öğr. Gör. Melek ATALAY 
 Öğr. Gör. Olacay OĞUZ
 Öğr. Gör. Mustafa Oğuz YEĞİN
 Öğr. Gör. Erdem ÇİLTAŞ
 Öğr. Gör. Mustafa DEMİRCAN

           BURS, YARDIM ALACAK VE YARI ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ata AĞIR (Başkan)
Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN
Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN
Öğr. Gör. Erdem ÇİLTAŞ 
 Öğr. Gör. İsmail Çağrı KILIÇ
 Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN
 Öğr. Gör. Olcay OĞUZ
 Öğr. Gör. Fatma ÖZKAN
 Öğr. Gör. İsmail AYDEMİR
İlgili Yıldaki Öğrenci Temsilcisi

          STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Metin YILDIRIM / Yüksekokul Müdürü (Başkan)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Müdür Yardımcısı)
 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin İŞLEK (Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI  (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkan V.)
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (İnşaat Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan V.)                 AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM / Yüksekokul Müdürü (Başkan)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Müdür Yardımcısı) 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin İŞLEK (Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI  (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkan V. )
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (İnşaat Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.) 
Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan V.)  
Sultan EROL (Yüksekokul Sekreter V.)
İlgili Yıldaki Öğrenci Temsilcisi 
                  EĞİTİM ÖĞRETİM VE KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM / Yüksekokul Müdürü (Başkan) 
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin İŞLEK  (Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI  (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkan V. )
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (İnşaat Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.) 
Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan V.)
İlgili Yıldaki Öğrenci Temsilcisi
                 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Metin YILDIRIM / Yüksekokul Müdürü (Başkan) 
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin İŞLEK ( Müdür Yardımcısı ) 
Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLI  (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkan V. )
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Ata AĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Alaaddin GEÇKİL (İnşaat Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.) 
Öğr. Gör. Olcay OĞUZ (Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan V.)
İlgili Yıldaki Öğrenci Temsilcisi


                        YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM /Yüksekokul Müdürü (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin İŞLEK  
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet DEMİRALP
Doç. Dr.  Cihan BAYINDIRLI
Doç. Dr.  Mehmet ÇELİK 
Dr. Öğretim Üyesi Tamer GÜZEL 
Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİN 

Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020