ADL1008 / HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Genel olarak adli dilekçeler ve hukuk davalarına ilişkin dilekçelerde dava dilekçesinin içeriğini anlatabilir.
2Adli yazışma türlerinin neler olduğunu sıralayabilir.
3Adli kararlardan hukuk ve ceza davalarına ilişkin kararları tanımlayabilir ve örneklendirebilir.
4İcra takiplerinden ödeme emirleri, icra emirlerini açıklayabilir ve örneklendirebilir