ADL2003 / TİCARET HUKUKU

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
11 Ticaret Hukuku genel kavramlar ve ticari işletme 2 Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni 3 Ticari işler, ticari hükümler ve ticari yargı 4 Tacir ve tacirin tabi olduğu hükümler 5 Ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı 6 Ticari defterler ve cari hesap 7 Tacir yardımcıları 8 Tacir yardımcıları 9 Markalar ve haksız rekabet 10 Şirket kavramı, adi şirket ve kollektif şirket 11 Komandit şirket ve limited şirket 12 Anonim şirket 13 Anonim şirket 14 Kıymetli evrak kavramı ve türleri, çekArkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku