ADL2005 / HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Halkla ilişkilerle ilgili temel teorik kavramsallaştırmaları bilir.
2Türkiye'deki halkla ilişkilerin gelişim süreci hakkında gerekli donanıma sahip olur.
3Hedef kitle analizi ve planlaması yapar.
4Kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinin nasıl işlediğini bilir.