ADL2009 / CEZAEVİ YÖNETİMİ VE İNFAZ HUKUKU

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
11 İnfaz hukukunun temel kavramları 2 İnfaz hukukuna ilişkin ilkeler, infazın hukuktaki yeri 3 Ceza ilamlarının infazı ve infaz sistemleri 4 Ceza kavramı, nitelikleri, türleri 5 İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlüye etkisi 6 Hükümlünün hak ve yükümlülükleri 7 İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim Ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik 8 İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim Ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik 9 Hükümlülerin nakli, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası 10 İnfaz kurumları 11 İnfaz kurumlarının idaresi ve infaz personeli 12 Cezanın infazına ara verilmesi ve infazı engelleyen nedenler 13 İnfaz muhakemesi, infazın denetlenmesi 14 İnfaz muhakemesi, infazın denetlenmesiDemirbaş, Timur: İnfaz Hukuku