ADL2027 / ARABULUCULUK

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Arabuluculuk ve amacını açıklarlar.
2Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeleri kullanırlar.
3Arabulucuların hakları ve yükümlülükleri hakkındaki problemleri çözerler.
4Arabuluculuk faaliyetinde uygulanacak kurallarını açıklarlar.