BAN1001 / İLETİŞİM

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Etkili iletişim tekniklerini öğrenir ve geliştirebilir3
2İletişim kurarken doğru kodları ve kanalları seçebilir3
3İletişim engellerinin üstesinden gelebilir3
4İkna etme ve empati kurabilme becerisini geliştirebilir3
5Kişilerarası iletişim çatışmalarında çözüm yollarını bulabilir3
6Sözsüz iletişimde beden dili ve mekan dilini doğru kullanabilir3
7Kurumsal İletişim Kurallarını bilir3