BAN1001 / İLETİŞİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1 Etkili iletişim tekniklerini öğrenir ve geliştirebilir
2İletişim kurarken doğru kodları ve kanalları seçebilir
3İletişim engellerinin üstesinden gelebilir
4 İkna etme ve empati kurabilme becerisini geliştirebilir
5 Kişilerarası iletişim çatışmalarında çözüm yollarını bulabilir
6Sözsüz iletişimde beden dili ve mekan dilini doğru kullanabilir
7Kurumsal İletişim Kurallarını bilir