BAN1009 / TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Bankacılık Kavramı ve Tarihçesi 
2Bankacılık hizmetleri ile ilgili genel bilgiler ve çeşitleri. 
3Banka İşlemleri 
4Bankaların Kaynak Yapısı 
5Bankaların Kullanım Yapısı 
6TDHP ve Banka Finansal Tabloları 
7Faiz Hesaplamaları 
8Finansal Piyasalar I 
9Finansal Piyasalar II 
10Türkiye'de Bankacılık 
11Bankacılıkta Riskler 
12Risk Yönetimi 
13Bankacılıkta Son Trendler 
14Sürdürülebilir Kalkınma ve Finansal Sürdürülebilirlik