BAN2010 / YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Öğrenci araştırma tekniklerini uygulayabilir
2Proje ve ödev yazım kurallarını bilir
3Proje ve ödev tasarısı hazırlayabilir
4Öğrenci eksik gördüğü konularda kendisini tamamlayabilir
5mesleki konuda yeni gelişmeleri gözlemleyebilir
6Teknolojik yenilikleri öğrenir
7Mesleki merakınuyanmasını sağlayarak öğrencilerin ilgisini canlı tutabilir.
8Bir proje ortaya çıkarma imkanı sunar ve katkı sağlamasına olanak verir.
9Yatırım projelerinin yürütülmesini öğrenir.
10Öğrencinin öğrendiği bilgileri mesleki hayata yansıtabilmesine olanak sağlar.