BAN2026 / MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Mali Tablolar Analizi ile ilgili temel kavramlar  
2Bilanço düzenlenmesi 
3Gelir tablosu düzenlenmesi 
4Fon akım tablosu düzenlenmesi 
5Kar dağıtım tablosu düzenlenmesi 
6Öz kaynaklar değişim tablosu düzenlenmesi 
7Konsolide bilanço ve Konsolide gelir tablosunun düzenlenmesi 
8Örnek Olay Çalışması 
9Mali Analiz Teknikleri Temel Kavramlar 
10Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 
11Yatay, Dikey ve Trend Analizi 
12Rasyolar Yoluyla Bilanço Analizi 
13Rasyolar Yoluyla Bilanço Analizi 
14Sürdürülebilirlik finansal tablo