BAN2027 / BANKA MUHASEBESİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Cemal İbiş, Özgür Çatıkkaş, Neşe Çoban Çelikdemir, Banka Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul, 2018.
2Doç. Dr. Ali Aslan Şendoğdu ,Banka Muhasebesi, Eğitim Yayınevi,2023
3Öğr. Gör. Korkmaz Keskendir , Bankacılık İşlemleri ve Uygulamalı Banka Muhasebesi,Nobel Akademik Yayıncılık, 2023
4Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Selimler, Temel Banka Muhasebesi, Der Yayınları, 2016