BAN2029 / Temel Kredi Bilgileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bankacılık sistemi içinde kredi kavramını ve bu sistem içerisindeki yerini bilebilir
2Kredi riski ve limitlerini anlayabilir
3Kredi açılmasında ve kullanılmasında yasal ve teknik koşulları bilebilir
4Kredi tahsisinin iş akışını bilebilir
5Kredi birimlerin sorumluluklarını bilebilir
6Kredilerde erken uyarı sinyallerini anlayabilir
7Bankaların kredi politikalarını gözlemleyip yorum getirebilir
8Bir kredi takibini yapabilir
9Kredi türlerini bilebilir