CGE2004 / KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1kaynaştırma eğitimini kavraması dünyada ve ülkemizdeki uygulanış şekillerini tanıması.
2kaynaştırma eğitiminin uygulanması konusunda cesaretli davranması
3eğitimi uygulaması
4aileleri eğitime katması