DGT1006 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
2Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
3Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
4Ortak CAD programlarının benzer özelliklerini kavrayabilme ve kullanabilme.