DGT2027 / YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İhtiyaç duyacağı bir konu hakkında araştırma yapmayı ve bilgi toplama yollarını öğrenir.
2Bilgi toplama yol ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Ulaştığı bilgilerden sadece ihtiyaç duyduklarını almasını öğrenir.