EMS0001 / AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRENME

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Açık ve uzaktan öğrenmenin tarihçesi kuramları3
2Açık ve uzaktan öğrenmede Dünya'da kullanılan teknolojiler3
3Açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik öğrenme ortamları geliştirme3