EMS0001 / AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRENME

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları, kuramları ve felsefesi1
2Dünya'da ve Türkiye'de Açık ve Uzaktan öğrenmenin gelişimi1
3Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan teknolojiler1
4Açık ve uzaktan eğitimin yönetimi1
5Açık ve uzaktan eğitimde sınıf yönetimi ve bileşenleri1
6Açık ve uzaktan eğitimde paydaşlar ve rolleri1
7Açık ve uzaktan öğrenme ortamları1
8Açık eğitim kaynakları ve kitlesel açık çevrimiçi dersler1
9Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları1
10Açık ve uzaktan öğrenmede sorunlar ve çözümler1
11Öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan öğrenme ortamları1
12Materyal geliştirme1
13Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenci destek hizmetleri 1
14Açık ve uzaktan öğrenmenin geleceği1